21è Butlletí AMPA

18 12 2011
DES DE L’AMPA DE L’INSTITUT DE BEGUES US INFORMEM:
A la darrera reunió de la Junta de l’AMPA de l’Institut de Begues, el dia 11 de novembre, vam tractar els temes següents:
1.- Aproximadament uns 40 nens entre fixes i esporàdics fan ús del servei de cantina els dilluns, dimarts i dijous.
2.- Davant la poca demanda d’aquest servei els dimecres, s’ha decidit suspendre’l. Ja s’ha informat a les famílies afectades.
3.- S’ha comprat material d’esbarjo pel servei de cantina.
4.- La tresoreria de l’AMPA ha aconseguit que la Caixa li rebaixi les quotes bancàries.
5.- Donada la feina que donen les altes i baixes mensuals del servei de cantina, s’ha decidit cobrar el servei de cantina per blocs :
• Setembre, Octubre i Novembre
• Desembre, Gener, Febrer
• Març, Abril, Maig i Juny
Cada bloc tindrà un preu en funció del nombre de dies de menjador que tingui. Aquest import es cobrarà el primer mes de cada inici de bloc, excepte el 1r que es cobrarà a l’octubre en lloc del setembre. Si algú es vol inscriure o donar de baixa del menjador, ho haurà de fer de tot el bloc. Quan algú que hagi pagat un bloc del menjador es vulgui donar de baixa, ho haurà de notificar al correu de l’AMPA. Això farà que no se li cobri el següent trimestre, però el que ja ha pagat no es retorna.
Qui es vulgui apuntar a la cantina menys d’un trimestre haurà de pagar diàriament com a esporàdic.
6.- Una mare de l’institut dóna un microones al menjador.
7. Valorem negativament la poca assistència de socis a l’assemblea general, especialment per part de les noves famílies.
8. L’AMPA ja ha repartit la loteria. Esperem que tots els socis col·laborin en la seva venda per aconseguir més ingressos que ens puguin ajudar a finançar les activitats que s’organitzen a l’institut així com dotar-ne de material. Recordeu que l’últim dia d’entrega de la matriu del talonari i els diners és el dilluns 12 de desembre. Qui no retorni les butlletes no venudes abans d’aquesta data, haurà d’assumir-ne tot l’import.
Anuncis

Accions

Informació